Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konsulära tjänster_SOF - Finlands ambassad, Sofia : Konsulära tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Sofia

26 Bacho Kiro,1000 Sofia, Bulgaria
Tel. +359-2-810 2110
E-post: sanomat.sof@formin.fi
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Konsulära tjänster


Ambassaden  hjälper finska medborgare som hamnat i en nödsituation och ger råd och information i frågor som rör finländska myndigheter och enskildas rättssäkerhet, som t.ex. familjerättsfrågor.

På konsulära avdelningen kan du bl.a. få hjälp i passfrågor, notariatärenden och vissa juridiska ärenden. Utländska medborgare kan vända sig till konsulatet med frågor som gäller inresetillstånd. Konsulatet bistår andra finländska myndigheter t.ex. i ärenden som gäller medborgarskap, befolkningsregistret, värnplikt, familjerätt och förhandsröstning.

Kundservice:
mån–ons kl. 9.00–12.00  med tidsbokning:  sanomat.sof@formin.fi

I finska och bulgariska helger stängd.


Ambassadens journummer för krissituationer under helger är +358 160 55551

Finlands ambassader och konsulat kan

 • ge information om hur man för över pengar via bank eller annat överföringsföretag (t.ex. Western Union)
 • förmedla pengar för att hjälpa nödställda
 • hjälpa personer som drabbats av sjukdom, olycka eller brott att få sjukvård eller annan nödvändig hjälp
 • utfärda pass för hemresa (ifall ditt pass kommit bort, blivit stulet, förstörts eller om giltighetstiden gått ut)
 • kontakta försäkringsbolag i händelse av sjukdom eller dödsfall
 • hjälpa personer som råkat i nöd- och krissituationer eller frihetsberövats att komma i kontakt med anhörig

Finlands ambassader och konsulat kan inte

 • agera i strid mot stationeringslandets lagstiftning
 • åta sig uppgifter som andra myndigheter ansvarar för
 • betala hotellräkningar, sjukhusräkningar eller andra räkningar, böter eller borgen
 • betala utgifter och arvoden för advokat eller tolk
 • lämna säkerheter eller utfärda betalningsförbindelser
 • fungera som advokat eller juridisk rådgivare
 • ingripa i handläggningen av mål i rätten eller påverka innehållet i ett domstolsbeslut
 • få en anhållen eller häktad frigiven

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 2.1.2019


© Finlands ambassad, Sofia | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter