Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Bulgarien: resemeddelande - Finlands ambassad, Sofia : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Sofia

26 Bacho Kiro,1000 Sofia, Bulgaria
Tel. +359-2-810 2110
E-post: sanomat.sof@formin.fi
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 29.10.2015

Bulgarien: resemeddelande

Bulgarien: Relativt tryggt EU-land att resa i. Europeiskt sjukvårdskort berättigar till första hjälpen, en heltäckande reseförsäkring ändå nödvändig.

Finlands ambassad
Sofia

(gäller tills annat meddelas) 

Det är relativt tryggt att resa i Bulgarien och utanför de livligaste turistmålen räcker det oftast att vara normalt försiktig.

Se upp för ficktjuvar speciellt i större städer samt vid Svartahavskusten. Undvik att röra dig ensam på små gränder och i parker. I Bulgarien och särskilt i Sofia finns det mycket herrelösa hundar som kan vara aggressiva och farliga.

EU-medborgare som reser till Bulgarien ska ha ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort. Visum eller annat inresetillstånd behövs inte.Det lönar sig att ta en kopia på sitt pass och förvara kopian skilt från passet.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan.  Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Brottslighet

Se särskilt upp för ficktjuvar i folkträngseln på torg, shoppinggator och allmänna transportmedel.

I Sofia är till exempel centrumområdets frukt- och andra torg, Saluhallen, Sveta Nedelya-platsen, centralstationen och stadens gångtunnlar osäkra områden. Förhåll dig misstänksam till ”vänner” som vill tränga sig på. Ifrågasätt också civilt klädda "poliser" av olika slag som vill kontrollera pass och pengar. I centrala Sofia kan man, i synnerhet under turistsäsongen, se barn och unga personer som försöker sälja diverse små föremål. I gruppen ingår även skickliga ficktjuvar – det är alltså säkrast att inte stanna för närmare köpslående utan målmedvetet fortsätta sin väg framåt.

På kusten, i Varna och Burgas, förekommer problemen i synnerhet i turistområdena. Var extra försiktig på hotell, på gågator, i kyrkor, på torg, i butiker (framför allt klädaffärer) och gångtunnlar. Gatuförsäljning, tiggeri, fickstölder och valutaväxling har ofta direkt anknytning till organiserad brottslighet. Vi uppmanar resenärer att vara försiktiga.

I turistorterna vid kusten har enstaka sexualbrott kommit till myndigheternas kännedom, undvik att röra dig ensam ute på natten. Förhåll dig skeptiskt till inbjudningar till lokala barer, diskor eller dyl. från okända personer eller nya bekantskaper, trots att de verkar vänliga och pålitliga. Särskilt om du är kvinna ska du noga överväga att ta emot skjuts av okända personer.

De lokala myndigheterna kritiseras ibland för likgiltighet och passivitet i synnerhet på de livligaste turistmålen – bästa sättet att undvika eventuellt frustrerande besök på polisstationen är att uppföra sig vettigt och varsamt och förutse problem.

Ett nytt fenomen som uppstått är erotikbarerna som öppnats vid Svartahavskusten. Unga män lockas till barerna vartefter dörrarna stängs och man begär stora summor för drycker, t.o.m. tusentals euro. En ur sällskapet kan tas som gisslan och man ber de andra hämta pengar. Utpressarna är ofta också beväpnade.

Stölder av telefoner är vanliga, även för färder med taxi kan det uppbäras stora summor. Att få polisrapporter är svårt och tar tid.

Trafiken

Vägarna är ofta i mycket dålig skick och skyltningen bristfällig. Körkulturen avviker betydligt från den finländska, den är aggressiv och kaotisk. Undvik konfrontationer med personer som kör snabbt och farligt med dyra bilar. Man kan inte heller alltid lita på myndigheternas hjälp. Det rekommenderas att ha bildörrarna låsta också under färden för att undvika tiggare i trafikljus och köer i Sofia. Rattfylleri och förare utan körkort är vanliga i trafiken, och antalet dödsfall och olyckor har ökat det lönar sig alltså att vara allmänt försiktig och uppmärksam.

Som fotgängare i Sofia kräver kombinationen av aggressiv körning, bristfälliga trottoarer och övergångsställen och felparkerade bilar särskild försiktighet. Fotgängare bör vid grönt ljus se upp för bilar som svänger.

Det är förmånligt att resa med taxi, men vi rekommenderar att man använder pålitliga formor (i Sofia t.ex. OK Supertrans, tfn 359 2 973 2121, och Eurolease Taxi, tfn +359 2 91888). De officiella taxina är numrerade och chauffören ska ha ett chaufförkort med foto synligt. Kontrollera kilometertaxan före taxiresan. Startavgiften är 0,70 leva i Sofia, den lägsta taxan är 0,79 leva/km dagtid och 0,90 leva/km på kvällen. Vid Svarta havets kust är prisen allmänt högre än i Sofia, t.ex. på turistområdet i Sunny Beach är startavgiften 4 leva och den lägsta taxan 3 leva/km dagtid. prissättningen är fri i Bulgarien, så det är inte olagligt så länge priset är tydligt disponerat. Priserna ska synas i taxins vindruta och en taxameter ska användas i bilen. Att resa med taxi kräver noggrann uppmärksamhet av kunden. Enligt landets seder är det bra att ge cirka 10 procent i dricks då man betalar taxin.

I april 2015 har det öppnats en metroförbindelse från flygplatsen i Sofia till centrum. Flygplatsens metrostation ligger strax bredvid terminal 2. Metron trafikerar kl. 5-24. Biljettpriset är 1 lev (0,50 EUR). Biljetten berättigar till fortsatt resa även med andra metrolinjer. Biljetter kan köpas från biljettförsäljare eller från biljettautomater på metrostationerna. Vid Sofia flygplats mellan terminalerna 1 och 2 finns det också gratis bussförbindelse med en halv timmes mellanrum kl. 7-19.

På landsvägarna är polispatruller vanliga och det är skäl att följa hastighetsbegränsningarna. Se till att bilens papper är i skick. Om man kör utanför stadsområdena bör landsvägsavgiften "Vignette" vara betald och häftat framme på vindrutan. Bevara även kvittot med tanke på eventuella poliskontroller. Vignette-märken säljs på gräns- och polisstationer, postanstalter, samt kontor av vägverket och försäkringsbolaget DZI. Landsvägsavgiften för personbilar är cirka fem euro per vecka och tretton euro per månad.

Bilstölder riktar sig främst mot lyxbilar och fyrhjulsdrivna bilar.

Naturförhållanden

Somrarna i Bulgarien är vanligtvis heta och på vintern snöar det. Klimatet vid Svartahavskusten påminner om klimatet i södra Europa kring Medelhavet. Om du rör dig i bergstrakterna på vintern ska din bil vara utrustad med kättingar eftersom dubbdäck är förbjudna i Bulgarien. Vinterunderhållet av vägar varierar kraftigt mellan olika orter. Den som skidar eller åker slalom ska under alla omständigheter hålla sig till utmärkta backar och följa myndigheternas och skidcentrens anvisningar gällande snöskred. Kraftiga och rikliga regn orsakar både jordskred och översvämningar.

Bulgarien är beläget i ett seismiskt område och det finns alltid en risk för jordbävningar. Kontrollera nödutgångar och olika sätt att ta sig ut när nu anländer till ett nytt övernanttningsställe. Bevara ditt lugn om en jordbävning inträffar. Stanna inomhus och sök dig till en säker plats (rummets starkaste punkter) och undvik att röka, använda tändstickor eller levande ljus medan skalvet pågår. Är du utomhus, håll dig borta från byggnader och kraftledningar, och om du befinner dig i en bil, stanna i bilen. Underskatta aldrig jordbävningar. Så fort skalvet har upphört ska alla lämna byggnaden enbart via trapporna. Folkträngseln kan vara farligare än själva jordbävningen.

Kulturbundna regler

Bulgarerna är ortodoxa och den största minoriteten är Bulgariens turkar som är muslimer. Romerna uppgör den andra betydande minoritetsgruppen.

Söndagen är helgdag. Största delen av butikerna håller dock öppet även på söndagar, speciellt i de större städerna och på turistställena. Många matbutiker är öppna 24/7.

Den allmänna utbildnings- och bildningsnivån är hög. Huvudspråket är bulgariska, och bokstäverna är kyrilliska. I synnerhet utanför de största städerna och turistmålen kan det vara svårt att klara sig på främmande språk, men ungdomar talar ganska ofta engelska och somliga också tyska eller franska. Äldre personer talar ofta ryska.

Maten är mångsidig och god. De lokala vinerna är ofta av god kvalitet. Priserna för tjänster och restaurangbesök är tillsvidare låga. I restauranger hör det till att avrunda räkningen ca 10 procent uppåt.

I Bulgarien innebär en jakande gest med huvudet ett nekande svar och tvärtom!

Hälsovården

Heltäckande resenärsförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har privat reseförsäkring.

Var mycket försiktig när det gäller alkohol, narkotika, i trafiken, i sexuella relationer och när det gäller smittsamma sjukdomar. Om du är under inflytande av rusmedel när det inträffar en olycka är du själv ansvarig för konsekvenserna. Försäkringen hjälper sällan i dylika fall.

Vi rekommenderar att resenärer skaffar sig europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av FPA får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU och EES-området. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbsidor: http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/NET/130608152356HS?OpenDocument.

Ta reda på vilka vaccin som behövs i god tid före resan. På institutets för hälsa och välfärd webbplats (www.thl.fi) får man nyttig information om vaccin och hälsovård på resor. Se t.ex. ”Matkailijan terveysopas” (på finska).

Det är alltid bra att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt förekommer på resmålet. Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar finns på följande myndigheters webbsidor:

Det finns inte nödvändigtvis personal som kan engelska på alla sjukhus. På Finlands ambassad får man information om tolkar och av honorärkonsuln i Varna kan man också be om tolkhjälp.

Bra att veta

Allmänna nödnumret i Bulgarien är 112.

Finska medborgare som vistats längre än 90 dagar i Bulgarien måste registrera sig.

Alla som reser till eller lämnar EU-området ska meddela tullen om de har med sig 10 000 euro eller mer i kontanter.  Bulgariens ambassad ger närmare information om inresebestämmelser:

Granövägen 2 B
00340 Helsingfors
Tfn (09) 458 40 55
E-post: embassy.helsinki@mfa.bg

Det går bra att lyfta kontanter med kredit- och Electronkort i alla de större städerna. Ambassaden har dock fått vetskap om problem när det gäller att lyfta kontanter med de nya kontaktlösa korten. De nya korten fungerar inte i alla bankautomater, så det lönar sig att pröva olika bankers automater. Vid behov kan pengar beställas via penningförmedlingskontor (t.ex. Western Union) som uppbär en avgift för förmedlingen. Electronkortet fungerar liksom även andra betalkort nödvändigtvis inte som betalningsmedel på landsbygden.  

På grund av brottslighet och bedrägeri ska du ändå vara på din vakt när du använder kreditkort och bankautomater.

Det lönar sig att växla valuta endast i banker eller hotellets växelservice. Det finns skäl att noga kontrollera växelkursen i förväg, för i synnerhet i turistområden är även betydligt lägre växelkurser lagliga förutsatt att kunden får ett kvitto. Även på flygplatserna ska du kontrollera att växelkontoret i fråga har den rätta kursen, det vill säga cirka 1,95 leva/euro. Växla inte valuta på gatan.

I Bulgarien trädde i kraft den 1 juni 2012 en lag som förbjuder rökning i offentliga lokaler. Förbudet gäller förutom restauranger och barer även närheten av daghem och skolor samt sport- och kulturtillställningar.

Om du förlorar ditt pass och dina pengar ska du anmäla det till den lokala polisen. Ett nytt pass för hemresan får du från ambassaden i Sofia. 

Ambassaden vill påminna resenärer om att de själva är ansvariga för sin egen säkerhet. I nödsituationer är det i första hand de lokala myndigheterna som har ansvar för att hjälpa. Ambassaden betjänar resenärer i enlighet med med lagen om konsulära tjänster. Mer information finns på utrikesministeriets webplats  Konsulära tjänster.

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post Paivystys.um@formin.fi.

Kontaktuppgifter: Finlands ambassad, Sofia

Embassy of Finland
26-28, Bacho Kiro 5th fl
1000 Sofia
Bulgaria

Tel: +359 2 810 2110
Fax: +359 2 810 2111 eller 810 2120
E-post: sanomat.sof@formin.fi
Webbplats: www.finland.bg
Facebook: https://www.facebook.com/FinnishEmbassySofia

Tjänstetid: mån-tor 8.15-16.15, fre 8.15-15.00
Kundservice: mån-ons 9.00-12.00 (visumärenden)

Finlands honorärä konsulat, Varna (Bulgarien)

Honorärkonsul Krassimir Ganchev
39A, Sofronij Vratchanski Str.
Varna 9000
Bulgaria

Tel/fax: +359 52 465 161
Mobiltel: +359 888 336 457
E-post:  krassimir.ganchev@bulgaria-finland.com

Tidsskillnad: +/- 0h

Mera information om Bulgarien:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=17205&contentlan=1&culture=fi-FI

Skriv utDela

Uppdaterat 29.10.2015


© Finlands ambassad, Sofia | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter