Към съдържанието
Министерство на външните работи на Финландия

Team Finland in the world - Посолство на Финландия, София : Team Finland

ПОСОЛСТВО НА ФИНЛАНДИЯ, София

ул. „Бачо Киро” N 26 ,1000 София, България
тел. +359-2-810 2110
електронна поща: sanomat.sof@formin.fi
Размер на знаците_стандартенРазмер на знаците_по-голям
 

Team Finland в България

Основните характеристики на Team Finland са сътрудничество и по-ефикасно използване на ресурсите в името на Финландия и финландските компании. Целта е Финландия да се нареди сред водещите страни в условията на променяща се глобална среда. Представители на администрацията на министър-председателя, Министерството на външните работи, Министерството на заетостта и икономиката и Министерството на образованието и културата, както и на подчинените им организации в страната и чужбина, формират ядрото на Team Finland. Дейността на Team Finland се осъществява от различни участници от сферата на бизнеса и промишлеността, културата и образованието. Team Finland е проактивна мрежа от екипи, които функционират с бързина и качество.

Лица за контакт на Team Finland в България

Координатор:

Кирси Пуронпя, Консул, Заместник-ръководител на мисията
Посолство на Финландия в София
+359 2 810 2110
kirsi.puronpaa@formin.fisof.sanomat@formin.fi

Отговорник:
Посланик Пайви Блинникка

Партньори на Team Finland в България

Цели на Team Finland в България

България има потенциален интерес за сътрудничество с Финландия, която е добре позната с постиженията си в сферата на образованието и иновациите. Финландските компании предлагат познания и високи технологии, които биха били от полза за българския бизнес. Икономическите връзки ще се засилват в традиционните сектори като текстилна индустрия, машиностроене, минно дело и телекомуникации. Съществува потенциал за развитие и в енергетиката, бизнеса с недвижими имоти и строително-ремонти работи, а също така в зелените технологии и инфраструктурата. България се е доказала като страна с конкурентен ИТ сектор. Местните компании са си извоювали репутацията на добри подизпълнители. Едно от предимствата на страната е добре балансираната държавна икономика. България може да бъде и център, от който да се координира дейност и в съседните балкански държави.

Team Finland подпомага създаването на връзки между компаниите и най-важните икономически участници в България. Team Finland предоставя информация, извършва проучвания и помага на финландските компании да разширят своето ноу-хау за местния пазар.

Отпечатай тази страница

Този документ

Последна редакция 1.11.2018 г.


© Посолство на Финландия, София | Информация за контакт