Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Tie kohti Suomen itsenäisyyttä - Suomen suurlähetystö, Sofia : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Sofia

26 Bacho Kiro,1000 Sofia, Bulgaria
Puh. +359-2-810 2110
S-posti: sanomat.sof@formin.fi
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 26.11.2010

Tie kohti Suomen itsenäisyyttä

ItsenäisyyspäiväSuomesta tuli itsenäinen valtio muitten kansakuntien joukossa vuonna 1917 oltuaan ensin osa Ruotsia 600 vuoden ajan ja Venäjän suurruhtinaskunta vuodesta 1809 vuoteen 1917 saakka. Suomen asema Venäjän suurruhtinaskuntana oli autonominen, sillä Suomi säilytti oman hallintorakenteensa Venäjän tsaarin alaisuudessa.

Alkava kansallisromantismin kausi 1800 –luvun puolessa välissä vaikutti ja muotoili voimakkaasti kansallistunteen syntymistä Suomessa ja oli voimakkaana vaikuttimena myös pyrkimyksissä kohti kansallista itsenäisyyttä. Helsingin yliopiston professoria, ja saksalaisen filosofi Hegelin oppilaanakin ollutta,  J.V. Snellmannia pidetään eräänä kansallisromantismin isistä ja keskeisistä henkilöistä Suomessa. J. V. Snellman vaikutti voimakkaasti siihen, että suomenkielinen väestön enemmistö ryhtyi vaatimaan kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksiaan.

Ajatus itsenäisestä Suomesta eteni 1850 –luvulla, mutta saavutti lakipisteensä vasta noin vuonna 1910 ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä. Aktiivisesti toimiva itsenäisyysliike syntyi ensimmäisen maailmansodan aikana. Marraskuun 1914 julistuksen seurauksena ja ensimmäisen maailman sodan puhjettua Suomelta hävisivät sillä autonomian aikana olleet etuoikeudet ja venäläistämisen kausi sai alkunsa. Suuren venäläistämisohjelman tavoitteena oli suomalaisen kansallistunteen tuhoaminen, Suomen autonomia piti lopettaa täydellisesti ja Suomesta tehdä keskusvallan alainen maakunta.

Venäjän tsaarin syökseminen vallasta maaliskuussa 1917 vaikutti siihen, että ns. itsenäisen senaatin johdossa ollut P.E. Svinhufvud teki päätöksen ehdottaa parlamentille Suomen julistautumista itsenäiseksi. Uuden suvereenisen valtion valtiomuodon tulisi olla tasavalta. Parlamentti hyväksyi ehdotuksen 6. joulukuuta 1917. Ulkomaiset valtiot olivat haluttomia tunnustamaan Suomen itsenäisyyden ennen kuin neuvoto-Venäjä olisi tehnyt niin. Suomen senaatin pyynnöstä Lenin hallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden 31. joulukuuta 1917, jonka jälkeen Suomen itsenäisyyden tunnustivat mm. Ranska, Ruotsi, Saksa, Itävältä-Unkari, Kreikka, Tanska ja Norja. Iso-Britannia ja Yhdysvallat tunnustivat Suomen itsenäisyyden vasta vuonna 1919.

Suomen itsenäisyysjulistus

 Suomen itsenäisyysjulistus on Svinhufvudin senaatin 4. joulukuuta 1917 antama esitys Suomen julistautumisesta itsenäiseksi Venäjästä. Suomen eduskunta hyväksyi esityksen 6. joulukuuta 1917 äänin 100–88. Tätä päivämäärää vietetään Suomen itsenäisyyspäivänä. 

Suomen Kansalle

Suomen Kansalle”(...) Suomen Eduskunta on 15 päivänä viime marraskuuta, nojaten maan Hallitusmuodon 38 §:ään, julistautunut korkeimman valtiovallan haltijaksi sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, joka tärkeimmäksi tehtäväkseen on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kansa ottanut kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot sekä oikeuttavat että velvoittavat sen siihen. Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapaudenkaipuumme on nyt toteutettava; Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana.(...)”

Lähteet:Find out about Finland, Ministry for Foreign Affairs of Finland, Portraying Finland, Facts and Insights, Otava Publishing Company LTD.; A Brief History of Finland, Matti Klinge; A Brief History of Modern Finland, Martti Häikio, Finland 1917-1967 An Assessment of Independence, L.A. Puntila

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.11.2010


© Suomen suurlähetystö, Sofia | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot